Sindikat Općine zahtijeva da se državni službenici i namještenici zaštite od političkih pritisaka

U ime Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika Općine Centar Sarajevo upućujemo otvoreno pismo u kojem, s obzirom na početak izborne kampanje, apeliramo na sve političke subjekte da prestanu sa vršenjem pritiska na uposlenike i zloupotrebama procesa u Općini Centar Sarajevo, a radi ostvarivanja političkih ciljeva.

Povod otvorenog pisma su sve učestaliji medijski istupi pojedinaca i subjekata gdje se potpuno paušalno i bez ijednog jedinog dokaza dovodi u pitanje rad državnih službenika i namještenika.

 

Sindikat Općine Centar kategorično odbacuje učešće državnih službenika i namještenika u kampanji za bilo kojeg pojedinca ili politički subjekat, te zahtijeva da se prestane sa  spominjanjem i svrstavanjem uposlenih u Općini Centar u bilo koju ili čiju kampanju.

 

Državni službenici i namještenici Općine Centar Sarajevo isključivo rade u službi građana u skladu sa zakonom i važećim podzakonskim aktima, a ne političkim instrukcijama, bez obzira na njihov uticaj sa aspekta pozicije ili opozicije u vlasti.

 

Podsjećamo, da prema Zakonu o državnoj službi FBiH, državni službenici ne mogu i ne smiju  slijediti instrukcije političkih subjekata.  Neargumentovanim osuđivanjem rada državnih službenika i namještenika podriva se demokratski sistem koji treba da osigura kontinuitet pružanja usluga građana i ostvarivanja različitih vrsta prava bez političkog uticaja.

 

Ovim putem obraćamo se domaćim i međunarodnim institucijama, nevladinim organizacijama,  te Sindikatu državnih službenika i namještenika u FBiH da reaguju i spriječe bilo kakvu vrstu pritiska na državne službenike i namještenike.