Treća redovna sjednica Općinskog vijeća

Usvojen budžet Općine Centar u visini od 49.890.000,00 KM

Općinsko vijeće Centar Sarajevo zasjedalo je u četvrtak 4. marta 2021. godine. Online sjednicu je vodila dopredsjedavajuća Vijeća Ira Adilagić.

Na dnevnom redu ove sjednice između ostalih tačaka bio je i Prijedlog budžeta Općine Centar za 2021. godinu. Prema prijedlogu budžet Općine za 2021. godinu iznosi 49.890.000,00 KM.

 

U uvodnom izlaganju načelnik Srđan Mandić je kazao da se prilikom planiranja budžeta vodilo računa o smanjenju troškova na svim stavkama od kojih građani nemaju direktne koristi.

 

-Ne treba napominjati pod kakvim uslovima donosimo ovaj budžet. Zbog pandemije imamo sporije punjenje budžeta. Već sada možemo najaviti rebalans budžeta i uz saglasnost svih vijećnika nakon što dobijemo precizan završni obračun radićemo rebalans. Iako općinski prihodi nisu bili kao prethodnih godina trudili smo se da najranjivije kategorije ne osjete bilo kakve posljedice. Poseban aspekt planiranja budžeta se odnosio na završetak izgradnje škole i obdaništa na Šipu. Osigurali smo 1,9 miliona KM, te smo postigli sporazum sa kantonalnom Vladom da na svaku našu izdvojenu marku isti iznos izdvoji i Vlada KS, naglasio je Mandić.

 

Općinski vijećnici su nakon rasprave usvojili budžet Općine Centar za 2021. godinu sa pripadajućom odlukom o izvršavanju budžeta.

 

Dokument „budžet za građane“ u kojem će detaljno biti obrazloženi projekti i ulaganja Općine Centar u tekućoj godini biće objavljen u narednoj sedmici na web stranici Općine Centar o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

 

Vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o imenovanju investicionog menadžera Općine Centar Sarajevo, te prijedloge odluka o angažovanju i načinu obavljanja dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar Sarajevo, te o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Centar Sarajevo.

 

Nakon ove tačke sjednica Vijeća je prekinuta, a o terminu nastavka će javnost biti blagovremeno upoznata.