Danas je Svjetski dan podizanja svijesti o autizmu

Počevši od 2008. godine, 2. april se obilježava kao Svjetski dan svjesnosti o autizmu na temelju jednoglasno prihvaćene Rezolucije Ujedinjenih naroda iz 2007. godine.

U cijelom svijetu ovaj dan se obilježava puštanjem plavih balona u zrak čime se želi istaknuti nedovoljna informiranost javnosti o ovom  poremećaju koji je sve prisutniji  u našem društvu.

 

U namjeri da podrži ovu ranjivu kategoriju stanovništva Općina Centar Sarajevo godinama iskazuje senzibilitet kontinuiranim pružanjem pomoći Udruženju za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju „Colibri“.

 

S obzirom da u Bosni i Hercegovini ne postoji sistematska podrška porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju, te da je pomoć povremena i ograničena vremenski, Općina Centar kao društveno odgovorna lokalna zajednica krenula je u implementaciju projekta Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju. Projekat uspješno od 2018. godine implementira Udruženje „Colibri“.

 

U povodu obilježavanja ovog značajnog datuma, a u cilju podizanja svijesti o autizmu Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju „Colibri“, te istaknuti bosanskohercegovački muzičari Armin Muzaferija, Dalal Midhat, Latif Močević i Eldin Huseinbegović predstavili su muzičku numeru pod nazivom „100% se volimo“.

 

https://www.youtube.com/watch?v=T6guvDkP--E