Nastavak projekta uređenja prostora oko zdravstvenih ustanova te pomoći starim i bolesnim sugrađanima

Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bjelave“, koje je angažovala Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, nastavili su sa projektom pranja prostora i ulica oko zdravstvenih ustanova na području općine.

Tokom jučerašnjeg dana pripadnici pomenute vatrogasne brigade tačnije Službe za zaštitu od požara formiranu pri DVD “Bjelave” su očistili prostor oko Javne ustanove „Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo“ (Nahorevska 173), kružni tok kod Psihijatrijske bolnice Jagomir (Nahorevska 248), ulaz na Kliniku urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, te raskrsnice ulica Čekaluša-Džidžikovac, kao i prostor ispred apoteke na Mejtašu (Čekaluša 29), te autobusko stajalište na Nahorevu.

 

Od 26. marta kako je započeo ovaj projekat, na osnovu naloga načelnika Općine Centar Srđana Mandića i preporuka Kriznog štaba Kantona Sarajevo a s ciljem  provođenja mjera na sprječavanju širenja koronavirusa,  pripadnici pomenute vatrogasne brigade su također očistili prostor ispred Javne ustanove „Opća bolnica prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Doma zdravlja Vrazova, te Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u Sarajevu gdje je nedavno otvorena nova Covid ambulanta unutar koje funkcioniraju dvije terapijske ambulante koje su namijenjene za stanovnike općina Centar i Stari Grad.

 

Općina Centar je u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara formirala Općinski štab civilne zaštite i štabove civilne zaštite po mjesnim zajednicama koji se sastoje od po pet članova. Iako nije proglašeno stanje prirodne nesreće Općina je angažovala štabove civilne zaštite po mjesnim zajednicama za pomoć starim i bolesnim građanima u izvršavanju određenih usluga (odlazak po lijekove, kupovinu hrane i sl.).