Općina Centar donirala 10.000 KM Crvenom križu Kantona Sarajevo

Općina Centar Sarajevo je i ove godine izdvojila značajna finansijska sredstva za pomoć organizacijama koje se bave humanitarnim radom.

Tim povodom načelnik Srđan Mandić i sekretarka Udruženja Crvenog križa Kantona Sarajevo Enaida Višo potpisali su protokol o realizaciji sredstava u iznosu od 10.000 KM.

 

Novac izdvojen iz budžeta Općine namijenjen je za pomoć u radu javne kuhinje Crvenog križa.

 

Načelnik Mandić je naglasio da Općina Centar pruža podršku i posvećuje veliku pažnju udruženjima i organizacijama koje se bave humanitarnim aktivnostima i akcijama.

 

- Vjerujem da će ova sredstva biti od koristi najugroženijim. Ovaj oblik podrške radu humanitarnih organizacija neophodan je, jer su nažalost sve učestaliji zahtjevi za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, naročito u doba pandemije koronavirusa. Općina Centar nastoji da što više pomaže ugroženim stanovnicima, istakao je načelnik Mandić.

 

Predstavnici Crvenog križa su se zahvalili načelniku Mandiću i Općini Centar na višegodišnjoj pomoći Udruženju sa nadom da će saradnja biti nastavljena i u budućnosti.