Općina će podržati aktivnosti Udruženja „Život sa Down sindromom“ FBiH

Predstavnici Udruženja „Život sa Down sindromom“ Federacije Bosne i Hercegovine posjetili su Općinu Centar gdje ih je ugostio načelnik Srđan Mandić sa saradnicima.

Na sastanku je prisustvovala i vijećnica Senada Bosno koja je inicirala susretn načelnika sa predstavnicima udruženja. Razgovarano je o aktivnostima udruženja i saradnji sa Općinom Centar.

Sevdija Kujović, predsjednica udruženja je predstavila rad, rezultate i aktivnosti u proteklom periodu, ali i probleme sa kojima se ova organizacija suočava.

-Osnovni ciljevi udruženja su inkluzija osoba sa Down sindormom u sve sfere života. Upravo na tom polju smo ostvarili i najveće rezultate. Mi želimo da mladi dobiju priliku na tržištu rada, ali i da jačamo sistem koji će tretirati probleme osoba sa Down sindromom. Jedan od većih problema sa kojima se suočavamo je prostor u kojem je smješteno udruženje i u kojem realizujemo niz aktivnosti. Nadamo se pomoći i podršci načelnika Mandića u rješavanju ovog pitanja, kazala je Kujović.

Udruženje „Život sa Down sindromom“ FBiH je 2016. godine formiralo klub mladih „Neka, ja ću“ čiji je cilj jačanje samozastupanja osoba sa Down sidromom.

Predstavnici navedenog kluba Harun Tanović i Anes Kujović, zajedno sa voditeljicom Elmom Nuhović, načelniku Mandiću su uputili inicijative i prijedloge koji doprinose poboljšanju položaja u društvu osoba sa Down sindromom.

Jedna od inicijativa se odnosila na uklanjanje nepropisno parkiranih vozila sa trotoara i pješačkih staza, ali i rješavanje problema pasa lutalica. Drugi prijedlog se odnosio na poboljšanje infrastrukture u školama, odnosno izgradnju liftova i rampi za osobe sa invaliditetom, te obezbjeđenje tehnologije za lakše i kvalitetnije učenje.

Načelnik Mandić je naglasio da će Općina pomoći u rješavanju prostora za udruženje.

-U Ulici Valtera Perića u skorije vrijeme bi se trebao osloboditi prostor u kojem je smješteno Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju Colibri. Navedeno udruženje je na korištenje dobilo drugi općinski prostor tako da nam ostaje na raspolaganju ovaj koji će uskoro ostati prazan. Želim da istaknem da Udruženje „Život sa Down sindromom“ FBiH, ali i ostala udruženja i organizacije koja rade sa osjetljivim kategorijama stanovništva, a pogotovo mladih ljudi, imaju iskrenog prijatelja i podršku u Općini Centar. Sigurno ćemo podići nivo saradnje, ali i podrške prema takvim udruženjima. Također, želimo da omogućimo obavljanje volonterskog i pripravničkog staža, ali i zapošljavanja, u skladu sa mogućnostima, osoba sa Down sindromom, naglasio je načelnik Mandić.   H je 2016. godine formiralo kluba mladihkjdeojh