Sutra 6. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u utorak, 8. juna 2021. godine sa početkom u 15 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

Dnevni red:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 27.5.2021. godine

2. Vijećnički sat

3. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2021. godinu

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2021. godinu.