Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Dejzina Bikića

Na području Mjesne zajednice Šip, u Ulici Dejzina Bikića, u završnoj fazi je izgradnja nove vodovodne mreže.

Radovi na ovom lokalitetu se izvode u dva kraka pomenute ulice. U prvom kraku radovi su u završnoj fazi, dok će u drugom kraku nova vodovodna mreža biti položena nakon izgradnje kanalizacione infrastrukture.

 

Sa završetkom pomenutih radova gubici vode na mreži će biti u velikoj mjeri smanjeni, a snabdijevanje domaćinstava će biti poboljšano.