JAVNI POZIV MLADIMA KOJI PRVI PUT RJEŠAVAJU STAMBENO PITANJE

Općina refundira troškove poreza na promet nekretnina ili plaćenog PDV-a

Općina Centar je raspisala Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza za dodanu vrijednost (PDV) za mlade iz sredstava općinskog budžeta za 2021. godinu.

Javni poziv je objavljen u četvrtak, 10. juna 2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na općinskoj web stranici: www.centar.ba (Javni pozivi, konkursi, oglasi) i ostaje otvoren tokom cijele 2021. godine, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

 

Pravo na dodjelu ovih novčanih sredstava imaju osobe do 38 godina sa prebivalištem na području općine Centar, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom stana na području općine Centar.

 

U javnom pozivu su navedeni kriteriji za refundiranje troškova poreza na promet nekretnina ili PDV prilikom kupovine stana, kao i potrebna dokumentacija. Zahtjev sa dokumentacijom potrebno je podnijeti putem protokola Službi za registar i upravljanje imovinom - Odsjek za stambene poslove.

 

Za sve dodatne informacije zainteresirani mogu pozvati brojeve telefona: 033/562-359 ili 033/562-349.