Općina Centar podržala kulturno-umjetničko društvo „Proleter“

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisao je sa Sahudinom Kačarom, predsjednikom radničko kulturno-umjetničkog društva „Proleter“ ugovor o realizaciji finansijskih sredstava.

Donirana sredstva u iznosu od 5.000 maraka namijenjena su za podršku razvoju i unapređenju organizacija civilnog društva, podršku u radu i realizaciji programskih aktivnosti kulturno-umjetničkih društava sa područja općine Centar.

Načelnik Mandić je naglasio da će Općina Centar u skladu sa mogućnostima nastaviti podršku organizacijama i projektima koji za cilj imaju unapređenje kulturno-umjetničkih sadržaja na području ove lokalne zajednice.