Općina nagradila sportiste za ostvarene rezultate u 2021. godini

Općina Centar Sarajevo je u aprilu ove godine raspisala Javni poziv za nagrađivanje sportista za ostvarene vrhunske rezultate u 2021. godini.

Pravo na nagradu za postignute rezultate su trenutno ostvarila 23 uspješna mlada pojedinca sa područja općine Centar Sarajevo koja su osvojila jedno od prva tri mjesta na kantonalnim, federalnim, državnim evropskim i svjetskim takmičenjima iz oblasti obrazovanja, nauke i sporta.

 

Nagrađivanje uspješnih mladih pojedinaca predstavlja način stimulisanja za daljnje usavršavanje i razvoj u oblastima njihovog djelovanja, te podizanju  opće društvene svijesti o značaju obrazovanja, nauke, kulture i sporta za cjelokupno društvo i njegov razvoj.

 

Javni poziv ostaje otvoren do kraja tekuće budžetske godine, odnosno do utroška planiranih sredstava za ovu namjenu.