Kulturno-umjetničko društvo „Željezničar“ dobilo finansijsku podršku Općine Centar

I ove godine u budžetu Općine Centar su obezbijeđena finansijska sredstva za pomoć kulturno-umjetničkim društvima koja djeluju na području ove lokalne zajednice.

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisao je sa predsjednicom željezničarskog  kulturno-umjetničkog društva „Željezničar“ Jasminom Šahinagić ugovor o realizaciji finansijskih sredstava.

Donirana sredstva u iznosu od 5.000 maraka namijenjena su za podršku razvoju i unapređenju organizacija civilnog društva, podršku u radu i realizaciji programskih aktivnosti kulturno-umjetničkih društava sa područja općine Centar.