Međunarodni javni poziv za izradu idejnog skulptorsko-umjetničkog rješenja za izgradnju spomenika Mirzi Delibašiću na platou Skenderija otvoren do 8. augusta

Općina Centar Sarajevo raspisala je međunarodni javni poziv za izradu idejnog skulptorsko-umjetničkog rješenja za izgradnju spomenika velikanu bosanskohercegovačke košarke Mirzi Delibašiću na platou Skenderija.

Poziv je upućen svim bosanskohercegovčkim i međunarodnim umjetnicima, arhitektama i dizajnerima da prijave idejno rješenje za trajnu skulpturu na otvorenom, spomenik, slaveći život i karijeru Mirze Delibašića.

 

Originalno umjetničko djelo jednog odabranog umjetnika, arhitekte, dizajnera ili umjetničkog tima će postati trajni dio općinske umjetničke zbirke.

 

Ukupan budžet za troškove autorskog djela (bilo novo ili postojeće djelo), uključujući naknadu za umjetnike, dizajn, materijale, izvedbu, isporuku, dozvole, poreze na autorsko djelo i instalaciju iznosi 44.000 maraka. Skulptura će biti postavljena na lokaciji platoa KSC Skenderija.

 

Nakon razmatranja prijava, izborna komisija će odabrati jedanog umjetnika ili tim umjetnika za izradu i postavljanje trajne skulpture 2021. Nagrada konkursa za prvoizabrano rješenje je dodjela ugovora o pružanju usluga za izvedbu. Odabrani rad će izborna komisija preporučiti na konačno odobrenje, izradu (ako još nije izrađena) i postavljanje na platou KSC Skenderija.

 

Rok za prijavu na javni poziv je 8. august 2021. godine.

 

Upustva i pravila za podnošenje prijava dostupna, te tenderska dokumentacija sa prilozima dostupni su na linku:

http://www.centar.ba/stranica/medunarodni-javni-poziv