U toku obnova ciciban igrališta na Soukbunaru

Kako bi građanima, a posebno mladima, obezbijedila što ugodniji životni ambijent, Općina Centar ulaže značajna finansijska sredstva u izgradnju, obnovu i opremanje sportskih ploha i dječijih igrališta.

Javna ustanova „Centar za sport i rekreaciju“, čiji je osnivač i finansijer Općina Centar, na osnovu odluke Općinskog vijeća je u obavezi, između ostalog, i da održava ciciban igrališta koja se nalaze na području ove lokalne zajednice.

 

S tim u vezi uposlenici navedene ustanove su započeli sa radovima na sanaciji ciciban igrališta na Soukbunaru.

 

Kako je planirano projektom na ovoj lokaciji će biti urađena sanacija panel ograde, zamjena stubova kao i farbanje drvenih konstrukcija. Također, planirana je zamjena dotrajalog mobilijara, podloge, te sanacija detektovanih oštećenja.

 

Nažalost, uređene javne površine nerijetko su izložene devastiranju i uništavanju, a česte su i pojave otuđivanja dijelova parkovskog mobilijara.

 

Iz JU „Centar za sport i rekreaciju“ upućuju apel svim građanima da se odgovorno i savjesno odnose prema uređenim javnim površinama na kojima najveći dio vremena provode najmlađi stanovnici.