Provjera pripreme, izrade i usvajanja planskih dokumenata u Općini Centar

Radno tijelo dostavilo prvi izvještaj

Odlukom općinskog načelnika Srđana Mandića u junu 2021. godine formirano je ad hoc radno tijelo koje je imalo zadatak da provjeri pripremu, izradu i usvajanje prostorno planskih dokumenata iz nadležnosti Općine Centar i sačini izvještaj o eventualnim utvrđenim nepravilnostima.

Na čelu radnog tijela se nalazi Nermin Šehović, a članovi su Lejla Brčić i Adelina Džanković.

 

Danas su na održanom sastanku Šehović i Brčić dostavili načelniku Mandiću prvi dio izvještaja.

 

Izvještaj će u redovnoj proceduri biti dostavljen Općinskom vijeću, nadležnim institucijama i javnosti radi upoznavanja sa utvrđenim činjeničnim stanjem.