DRUGA TEMATSKA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA CENTAR SARAJEVO

Druga tematska sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 16. septembra 2021. godine u velikoj sali Općine Centar (Mis Irbina 1) u 13 sati.

D N E V N I  R E D:

 

1.   Informacija o Izvještaju o utvrđenom stanju povodom Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar Marijin dvor“- lokalitet Hastahana, Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar „Marijin dvor“-lokalitet Hastahana i Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar Marijin dvor“- lokalitet Hastahana te predmetu „Korekcija Regulacionog plana Marijin dvor faza II“.