Započela revizija ostvarenog prava na novčanu egzistenciju demobilisanih boraca

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti tačnije Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu Općine Centar počeo je sa procesom revizije spiskova korisnika prava na egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce do 57 godina života.

– Ovu reviziju naš odsjek provodi službenim putem, što znači da svu potrebnu dokumentaciju za reviziju pribavljamo službenim putem. U slučaju da je bilo nekih promjena u službenim evidencijama mi šaljemo obavijest korisniku ovog prava da nam dostavi novu dokumentaciju. Na ovaj način ćemo brže i efikasnije provesti ovu reviziju koja nam je u obavezi jednom godišnje na osnovu kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca odnosno na osnovu instrukcije Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo. U našim evidencijama posjedujemo spisak sa imenima 288 demobilisanih boraca koji ostvaruju navedeno pravo na egzistencijalnu naknadu, objasnio je Adis Adilović, šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu Općine Centar.