Nastavljeno uređenje zelenih površina u Radićevoj ulici

Radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“, i pored loših vremenskih prilika, jučer su nastavili sa uređenjem zelenih površina u Radićevoj ulici. Nakon što su pripremili teren, gdje je uređen novi travnjak i zasijana trava, zasađeno je sedam novih listopadnih stabala.

Također, uklonjene su polomljene žardinjere, te je zasađeno 38 sadnica šimšira. Naredne sedmice je planirano da bude završena i dopunska sadnja žive ograde i ukrasnog grmlja na ovoj lokaciji.

 

Na drugoj lokaciji na kojoj se izvode radovi, na Skenderiji, planirana je sadnja ukrasnog grmlja u travnjaku koji je obnovljen prošle sedmice u zelenom pojasu između dvije saobraćajnice. U saradnji s Općinom bit će postavljene i info table o zabrani uništavanja novouređenih površina.

 

U okviru ovog projekta planirana je sadnja 41 novog stabla na području općine Centar.

 

Pomenuti projekat uređenja zelenih površina u Centru finansiraju Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Općina Centar.