Započeli radovi na rekonstrukciji javne rasvjete na dijelu Vilsonovog šetališta koje pripada Općini Centar

Nakon što je okončan projekat rekonstrukcije javne rasvjete na Vilsonovom šetalištu u općini Novo Sarajevo, tokom proteklog perioda započeli su radovi na ugradnji efikasnijih rasvjetnih tijela na postojeće stubove javne rasvjete na dijelu Vilsonovog šetališta koje administrativno pripada Općini Centar.

Za realizaciju ovog projekta u Centru načelnici općina Centar i Novo Sarajevo Srđan Mandić i Hasan Tanović su potpisali sporazum o saradnji na projektu pod nazivom „Smart City - I faza“, na osnovu čega je Općina Centar rebalansom budžeta za 2021. godinu obezbijedila 77.470 KM.

 

 

Proceduru javnih nabavki odabira izvođača radova su provele stručne službe Općine Novo Sarajevo na osnovu čega je sa predstavnikom firme „SES“ d.o.o. Sarajevo zaključen okvirni sporazum na period od dvije godine za izvođenje radova.  Za nadzor ovog projekta zadužen je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

 

Sa realizacijom ove faze pomenutog projekta na Vilsonovom šetalištu, od mosta Topal Osman-paše do mosta Suade Dilberović i Olge Sučić na Vrbanji, na 148 stubova javne rasvjete na području općina Centar i Novo Sarajevo, biće ugrađene LED sijalice koje su energetski efikasniji sistem osvjetljenja. Na području općine Novo Sarajevo nalazi se 112 stubova i 34 cestovne svjetiljke, dok se u općini Centar nalazi 36 stubova i 9 cestovnih svjetiljki.