Predsjedavajući Đozo i dopredsjedavajuća Adilagić posjetili OŠ „Alija Nametak“

Općina će nastaviti ulagati u poboljšanje uslova u školskim objektima

Predsjedavajući Općinskog vijeća Sejad Đozo zajedno sa dopredsjedavajućom Irom Adilagić posjetio je Osnovnu školu „Alija Nametak“.

Sa direktoricom Nerminkom Hadžić delegacija iz Općine Centar je obišla prostorije škole i upoznala se sa stanjem u kojem se nalazi ova ustanova.

Direktorica Hadžić je informisala predsjedavajućeg Đozu i dopredsjedavajuću Adilagić da je u školi instalirana nova kotlovnica, ali da i dalje postoje problemi.

-Problem koji je bio izražen u vrijeme online nastave je stara i nedostatna oprema. Nama su trenutno najpotrebniji računari. Pored toga, pod u sali za tjelesni odgoj je u jako lošem stanju. Neophodna je i rekonstrukcija nastavničkih i mokrih čvorova uz salu za tjelesni odgoj. Ono što nas raduje je veći broj upisanih prvačića u ovoj godini u odnosu na prethodnu, istakla je Hadžić.

Predsjedavajući Đozo je naglasio da Općinsko vijeće i Općina Centar stoje na raspolaganju školskim ustanovama.

-Mi ćemo učiniti sve kako bi djeci obezbijedili što bolje uslove za školovanje. Obradovani smo informacijom da je u školu upisan veći broj prvačića nego prethodnih godina. S obzirom da je u toku izrada budžeta za narednu godinu nastojat ćemo obezbijediti sredstva za računarsku opremu koja je najpotrebnija, a ukoliko mogućnosti budu dozvoljavale i za rješavanje ostalih problema, kazao je predsjedavajući Đozo koji je ovom prilikom u ime rukovodstva i svih vijećnica i vijećnika direktorici Hadžić i svim prosvjetnim radnicima i radnicama još jednom čestitao Svjetski dan učitelja/nastavnika.