Započela javna rasprava o nacrtu odluke

Strožiji nadzor nad prokopima na cestama i njihovom sanacijom

U namjeri da se spriječi nastajanje šteta na cestovnoj infrastrukturi usljed prokopavanja načelnik Srđan Mandić je predložio, a Općinsko vijeće na posljednjoj redovnoj sjednici usvojilo, Nacrt odluke o prokopavanju saobraćajnica na području općine Centar Sarajevo.

Nacrt odluke je danas upućen u javnu raspravu koja će trajati 30 dana. Ovom odlukom se propisuju strožiji uslovi za prokopavanje, sve sa namjerom da se zaštite sredstva uložena u poboljšanje cestovne infrastrukture.

 

Općina Centar poziva sve građane i vlasnike podzemnih instalacija da se uključe u javnu raspravu kako bi se dobilo najbolje moguće rješenje koje će tretirati ovu oblast.

 

 

Nacrt odluke je dostupan na sljedećem linku: http://www.centar.ba/upload/documents/Tenderi/OdlukeJN/Nacrt%20Odluke%20o%20prokopavanju%20saobra%C4%87ajnca%20na%20podru%C4%8Dju%20Op%C4%87ine%20Centar%20Sarajevo.pdf