Obavijest za prijavu birača za glasanje putem COVID tima

Građani koji u periodu Izbora za savjete mjesnih zajednica budu oboljeli od virusa COVID 19, ili im je određena mjera izolacije biračko pravo mogu ostvariti putem COVID tima.

Prijave za glasanje putem COVID tima mogu se dostaviti na email: saliha.husikic@centar.ba ili putem telefona 033/562-306.  

 

Navedena lica prilikom prijave dužna su dostaviti sljedeće podatke: ime, prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, kontakt telefon.

 

ROK ZA PRIJAVU BIRAČA KOJI SU OBOLJELI OD VIRUSA COVID 19 I/ILI BIRAČA KOJIMA JE ODREĐENA IZOLACIJA JE 48 SATI PRIJE DANA ODRŽAVANJA IZBORA I ISTEKOM ISTOG NEĆE SE PRIMATI NOVE PRIJAVE.

 

Napominjemo da će izbori za savjete mjesnih zajednica biti održani 7. novembra 2021. godine.