Općina Centar podržala volontersku akciju uklanjanja otpada

Udruženje građana RUKE, nakon prošlogodišnje velike akcije uklanjanja otpada sa javnih površina, pod nazivom ''Let's do it - Očistimo zemlju za jedan dan'', i ove godine organizuje takvu akciju na području cijele BiH.

Tim povodom je u Općini Centar 23. aprila 2013. godine održan radni sastanak na kojem su dogovoreni detalji za provođenje ove akcije u centralnoj gradskoj općini. U ime Udruženja sastanku su prisustvovali Mirela Kurtović i Junuz Elkaz, koordinatori akcije za Kanton Sarajevo odnosno za Federaciju BiH. U ime Općine Centar prisutni su bili predstavnici službi za: civilnu zaštitu; lokalnu samoupravu; obrazovanje, kulturu i sport; prostorno uređenje; informatiku i informisanje. Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove je prethodno dostavila spisak lokacija divljih deponija koje se nalaze na području 15 mjesnih zajednica općine Centar. Ovom prilikom je dogovoreno da se utvrde lokacija po prioritetima na kojima će volonteri prikupljati otpad. Civilna zaštita Općine Centar će obezbjediti alat za sve učesnike akcije: grablje, lopate i metle, a Služba za lokalnu samoupravu će putem plakata obavijestiti građanstvo o velikoj akciji koja je planirana za 18. maj sa početkom u 10 sati. Obaveza Službe za obrazovanje, kulturu i sport je da u akciju uključi predstavnike nevladinih organizacija, dok će Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove izdati odobrenje za postavljanje info-štanda u Velikom parku za registraciju zainteresovanih volontera za akciju ''Let's do it - Očistimo zemlju za jedan dan''. I djelatnici Komunalnog preduzeća ''Rad'' će i ove godine aktivno učestvovati, a njihov će zadatak biti prevoz prikupljenog otpada do gradske deponije.

U akciji koja je provedena 9. septembra prošle godine na području 105 općina širom BiH, 37.500 volontera je prikupilo 5.500 tona smeća.