☎ Servisne informacije

Adresa:
Mis Irbina 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

☏ Telefoni:
Centrala: + 387 33 56 23 00
Informacije: + 387 33 56 23 79

KONTAKT TELEFONI OPĆINSKIH SLUŽBI

Fax:
+ 387 33 66 80 97

☏ Otvorena linija: 
Prijava problema (24/365): + 387 33 21 60 06 


O B A V J E Š T E N J E

O RADNOM VREMENU OPĆINE CENTAR SARAJEVO

Obavještavamo sve korisnike usluga da će u


PONEDELJAK, 19. JULA 2021. GODINE

Matični ured raditi do 16,00 sati


UTORAK, 20. JULA 2021. GODINE

Općina Centar raditi od 7,30 – 12,00 sati


SRIJEDU, 21. JULA 2021. GODINE

Općina Centar raditi od 7,30 – 14,00 sati