Betanija – Šip

TERITORIJALNI OBUHVAT

MJESNO PODRUČJE BETANIJA:

 MJESNO PODRUČJE ŠIP:

 

ADRESA:
Dejniza Bikića 6
TELEFON:
+ 387 33 486 683
EMAIL:
mz.betanija@centar.ba