Džidžikovac - Koševo I

TERITORIJALNI OBUHVAT

MJESNO PODRUČJE DŽIDŽIKOVAC:

    Rizaha Štetića 1 do 19 i 2 do 18,
    Čekaluša 31 do 55,
    Josipa Vancaša 1 do 23 i 2 do 38,
    Koševo 2 do 38,
    Gabelina 2 do 14,
    Alekse Šantića 1 do 5 i 2 do 8,
    Hadži-Idrizova 1 do 9 i 2 do 20,
    Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka 1 do 3 i 2 do 16 i
    Džidžikovac 1 do 19 i 2 do 16.

MJESNO PODRUČJE KOŠEVO I:

    Alipašina 1 do 45 i 2 do 20,
    Danijela Ozme 1 do 13 i 2 do 12,
    Dubrovačka 2 do 4,
    Hasana Kikića 1 do 13 i 2 do 20,
    Jezero 1 do 11 i 2 do 10,
    Kemal-begova 1 do 21 i 2 do 14,
    Ključka 2 do 4,
    Koševo 1 do 21,
    Mice Todorović broj 2 i od 1 do 7,
    Prusačka 1 do 3 i
    Sutjeska 1 i 2 do 22.

ADRESA:
Hasana Kikića 8


TELEFON:
+ 387 33 667 475

EMAIL:

mz.dzidzikovac@centar.ba