Park – Višnjik

TERITORIJALNI OBUHVAT

MJESNO PODRUČJE PARK:

Bolnička 1 do 23 i 2 do 34,
Ciglanska 2 do 26,
Čekaluša 55 do 63 i od 82 do 90,
Čekaluša Čikma 1 do 5 i 2 do 8,
Gabelina 1 do 25,
Hazima Šabanovića 1 do 5 i 2 do 6,
Koševo 40 do 44 i
Patriotske lige 1 do 7 i 2 do 34.
 

MJESNO PODRUČJE VIŠNJIK:

Zaima Šarca 37 do 55,
Bolnička 25 do 33 i 36 do 50,
Koševska 1 do 5 i 2 do 8 i
Višnjik 1 do 57 i 2 do 50.

ADRESA:
Čekaluša 69

 TELEFON:
+ 387 33 207 029

EMAIL:
mz.park@centar.ba