Ulica Betanija

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, u blizini bolnice “Jezero”. Pripada mjesnom području “Betanija – Šip”. Ime Betanija dolazi od doma za stare i iznemogle sestre katoličkog reda “Kćeri božje ljubavi", koji je radio od osnivanja, 1888., do 1948. godine. Betanija je mjesto na Maslinovoj Gori, 3 kilometra od Jeruzalema, na putu za Jerihon. U Betaniji je rođen Lazar, kojeg je po predanju Isus uskrsnuo.