Ulica Ašikovac

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke u sjevernom dijelu grada. Proteže se od Karpuzove ulice (prije Ulica Hriste Boteva) na istoku, do Šejh Mehmedove na sjeverozapadu. lme je nastalo još u 16. stoljeću i po svoj prilici dolazi od ličnog imena Ašik, a ne od ašikluka, ašikovanja (udvaranja). Šejh – Starješina.