Ulica Bardakčije

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na području “Bjelava“. Proteže se od studentskih domova na Bjelavama do Sedrenika. Od polovine 16. stoljeća do 1931. godine, nosila je naziv Bardakčije, kao i tamošnja mahala. Nakon toga, sve do 1994. godine nosila je ime po kontroverznom akteru otpora austrougarskoj okupaciji, Hadži Salihu Vilajetoviću, poznatom kao Hadži-Lojo. U ovoj ulici porodica Vilajetović stanovala je generacijama. A, tamo je bila i Hadži-Lojina kuća. Od 1994. godine ulica ponovo nosi ime Bardakčije, a Hadži-Lojino ime dobila je nekadašnja Ulica Braće Bilića u naselju Breka. Hadži – Nakon hadžiluka svaka osoba ima pravo na svoje ime dodati prefix Hadži. Hadžiluk – Godišnje hodočašće muslimana u Meku. Mahala - Dio grada ili sela; gradska četvrt; zaselak.