Ulica Kartal gornji

Ulica Kartal, na sjevernoj strani, ima ima dva kraka od kojih je jedan Kartal gornji. Pripada mjesnom području “Bardakčije”.