Ulica Mandžina gornja

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, u sjevernom dijelu grada. Proteže se od Mandžine donje do Šejh Mehmedove. Pripada mjesnom području “Bardakčije”. Do 1900. godine nosila je naziv Džano-zade turbe, po nekadašnjoj džamiji Džano-zade hadži-Husejna (u Ašikovcu) i nekom turbetu, porušenom osamdesetih godina 19. stoljeća. Od 1910. godine nosi ime Mandžina, a 1931. godine ulica je podijeljena na Mandžinu gornju i Mandžinu donju, kako je i sada. Šejh – Starješina. Hadži – Nakon hadžiluka svaka osoba ima pravo na svoje ime dodati prefix Hadži. Hadžiluk – Godišnje hodočašće muslimana u Meku. Turbe – Natkrivena grobnica.