Ulica Ismeta Mujezinovića

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, u sjeveroistočnom dijelu Sarajeva, u naselju Nova Breka. Pripada mjesnom području “Breka – Koševo II”. Ime je dobila 9.10.1986. godine, po slikaru Ismetu Mujezinoviću.