Ulica Jovana Bijelića

Ova slijepa ulica nalazi se na desnoj strani Miljacke, na području Nove Breke. Pripada mjesnom području “Breka – Koševo II”. Nastala je 1986. godine. lme je dobila po slikaru Jovanu Bijeliću, koji se školovao i izvjesno vrijeme živio u Sarajevu.