Ulica Avde Jabučice

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, ispod Crnog vrha. Proteže se, vijugavom trasom, uporedo sa Ulicom Goruša, iz koje izlazi i sa kojom se na kraju ponovo sastaje. Do 1915. godine, naziv ulice je bio Kasumagića okuke, što je vidljivo u planu grada iz 1914. godine što ga je objavio Leon Finci. lme je dobila po posjedu porodice Kasumagić i obliku trase. Godine 1915. dobila je ime Vijuge. Od 1919. do 1931. godine njen naziv je bio Crni vrh, po brdu na čijoj se južnoj strani Ulica nalazi. Ime Avde Jabučice ulica je dobila 1931. godine po čuvenom puškaru, falsifikatoru novca i majstoru bez premca u obradi metala. Njega je austrougarski prijeki sud 1878. godine osudio na smrt strijeljanjem, jer je popravio topove bosanske vojske. Kraj u kojem se nalazi Ulica Avde Jabučice, je među prvim dijelovima grada, koji su urbanizirani nakon uspostave austrougarske vlasti.