Ulica Odobašina

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na Gorici. Pripada mjesnom području “Ciglane – Gorica”. Kao saobraćajnica, postojala je još u srednjovjekovnom razdoblju. Počinje od Kranjčevića ulice i vodi na sjever sve do mjesta gdje počinje Ulica Dajanli lbrahim-bega (prije Ulica Dajanli Osman-bega). Na samom kraju ulice odvaja se jedan njen dio i spušta se kao uski sokak do Ulice Gorica. Ova ulica razvila se u turskom periodu kao sokak u mahali Dajanli hadži-Ibrahima koja je nastala u 16. stoljeću. Od 1885. godine nosila je naziv Odobašina, po nekom od članova stare sarajevske muslimanske porodice Odobaša koji je tu živio. Godine 1948. dobila je ime Krajiška, po Krajini oblasti u sjeverozapadnoj Bosni koja je kao ustanički kraj dala veliki broj boraca u NOR-u. Od 19.05.1994. godine ponovo nosi naziv Odobašina. Odobaša – Starješina ode; komandir janjičarskog voda. Beg – Plemić; Plemićka titula. Sokak – Ulica Mahala - Dio grada ili sela; gradska četvrt; zaselak. Bakal – Trgovac na malo kolonijalnom robom i namirnicama.