Općina Centar Sarajevo će kroz projekat "365 sport plus", omogućiti učenicima osnovnih škola sa područja općine Centar, besplatno bavljenje sportom tokom cijele 2018. godine.
Početak realizacije projekta „365 sport plus“ je planiran od 03.01.2018. godine, kojim će biti
obuhvaćeni sljedeći sportovi:
1. Škola košarke – za učenike od II do V razreda
(ponedjeljak, četvrtak 16:30 FIS – gornja sala);
2. Škola fudbala - za učenike od I do IX razreda
( srijeda, petak 18:15 Stadion Koševo);
3. Škola malog fudbala - za učenike od VIII do IX razreda
(utorak, petak 16:45 - FIS vanjsko igralište);
4. Škola džudo-a - za učenike od I do V razreda
( ponedjeljak, četvrtak 18:00 – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja);
5. Univerzalna škola borilačkih vještina - za učenike od VI do IX razreda (ponedjeljak, četvrtak
17:45 FIS –gornja sala);
6. Škola tenisa - za učenike od I do VII razreda
(subota, 09:00; 10:00; 11:00 - Koševo – teniski tereni);
7. Škola odbojke - za učenike od I do IX razreda
(utorak, četvrtak 21:30 FIS – gornja sala);
8. Škola rukometa - za učenike od I do IX razreda
(subota, nedjelja 11:00 FIS – gornja sala);
9. Univerzalna škola sporta - za učenike od I do V razreda
( srijeda, petak 18:00 - OŠ Mehmed - beg Kapetanović Ljubušak).

Na oglasnim tablama osnovnih škola i na web stranici Općine Centar Sarajevo možete izvršiti uvid u termine realizacije svake pojedinačne škole sporta u 2018. godini.
Za sve dodatne informacije i prijave, možete se obratiti JU “Centar za sport i rekreaciju”, Mis Irbina 10/II Sarajevo, na brojeve telefona 033/268-760; 061/628-732 ili putem e-mail-a: administracija@csrsa.ba.

Prijave djece također se mogu izvršiti na terminu, kod trenera škola koje su učesnici projekta.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.