Ulica Branka Galeba

Slijepa ulica na desnoj strani Miljacke koja pripada mjesnom području “Hrastovi – Mrkovići”. Nastala je 1986. godine. Ime je dobila po borcu oslobodilačkog rata 1941-1945. godine i profesoru Medicinskog i Prirodnomatematičkog fakulteta u Sarajevu, Branku Galebu.