Ulica Mali Sedernik

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, u sjevernom području starog grada . Pripada mjesnom području “Hrastovi – Mrkovići”. Nastala je u potosmanskom razdoblju kao put prema Mrkovićima i Crepoljskom.