Ulica Kaukčijina

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, u sjevernom dijelu grada, ispod predjela Sedam šuma. Pripada mjesnom području “Hrastovi – Mrkovići”. Do 1994. godine, nosila je ime Radomira Mirkovića. Od 1994. godine nosi naziv Kaukčijina, po Kukčiji Abdulah-efendiji, vođi otpora austrougarskoj okupaciji 1878. godine. Ime Abdulah-efendije Kaukčije, do 19.05.1994. godine, nosila je Logavina ulica, kojoj je vraćen stari naziv.