Ulica Grdonj

Ovaj put nalazi se na sjevernoj periferiji Sarajeva. Pripada mjesnom području “Hrastovi – Mrkovići”. Polazi od Bardakčija (prije Hadži-Lojina ulica) i preko puta Panjina kula dopire do u blizinu Jagomira.