Ulica Panjina Kula

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na sjevernoj periferiji starog Sarajeva. Pripada mjesnom području “Hrastovi – Mrkovići”. lme je dobila po dvije stotine godina staroj kuli sarajevske porodice Panjo. Građevina je poznata i kao Kumašinova kula, jer je svojevremeno prešla u posjed te porodice. Posljednji član porodice Panjo umro je 1877. godine u Dubrovniku, a ukopan u Trebinju.