Ulica Husage Čišića

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na mjesnom području “Hrastovi – Mrkovići”. Do 1994. godine nosila je naziv Fočanske omladinske čete. Od 19.05.1994. godine nosi ime Husage Čišića, po nekadašnjem gradonačelniku Mostara, vijećniku AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a, Husagi Čišiću.