Ulica Nahorevska

Ulica se nalazi na sjevernoj strani periferije Sarajeva. Pripada mjesnom području “Pionirska dolina – Nahorevo”. Nastala je u srednjevjekovnom razdoblju. Proteže se od bolnice “Jezero”, odnosno od ulaza u Pionirsku dolinu, do Jagomira i sela Nahorevo. Povezuje Jagomir, Nahorevo i Nahorevo Gornje. U gradsko područje uključena je 1931. godine, a sadašnji naziv dobila je 15.06.1966. godine.