Ulica Dolina

lica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na području Marijin dvora. Pripada mjesnom području “Marijin dvor – Crni vrh”. Nastala je u 16. stoljeću u okviru Mahale šejha Magribije. Od 1948. do 1996. godine nosila je naziv Albanska, po državi Albaniji. Od 1996. godine ponovo nosi ime Dolina, po staroj sarajevskoj muslimanskoj porodici Dolo, koja je u tom kraju posjedovala imanje. Mahala - Dio grada ili sela; gradska četvrt; zaselak. Šejh – Starješina.