Ulica Hamida Dizdara

Ova ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na Marijin dvoru. Pripada mjesnom području “Marijin dvor – Crni vrh”. Povezuje ulice Vladimira Perića – Valtera i Hiseta (prije Brankova). Prije nego što je dobila sadašnje ime, nosila je naziv Hamze Hume, po knjiiževniku Hamzi Humi, a prije toga njeno ime je bilo Bubina. Od 1994. godine ulica nosi ime književnika Hamida Dizdara, a Ulica Maksima Gorkog dobila je ime Hamze Hume. Nemarom odgovarajućih službi u gradu, ime Hamida Dizdara nosi i nekadašnja Ulica Vahida Muminovića na području Bistrika.