Ulica Kralja Tvrtka

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na području Marijin dvora. Ulica je u potpunosti nastala i izgrađena u austrougarskom periodu (iza 1900. godine). Bila je to prva ulica po novom građevinskom redu iz 1893. godine kao ulica prvog razreda. (širina ulice 15,0m, širina trotoara 2,5 - 3,0 m). Proteže se od Ulice Maršala Tita, na južnoj, do Kranjčevićeve ulice, na sjevernoj strani. Pripada mjesnom području “Marijin dvor – Crni vrh”. Prvo ime ove ulice, nastalo odmah poslije njenog trasiranja i izgradnje prvih objekata, bilo je Tuzlanska. Današnje ime ulice nastalo je 10.01.1919. po imenu bosanskog bana pa kralja Tvrtka I Kotromanića