Ulica Valtera Perića

Ulica se nalazi na na desnoj strani Miljacke, u području Marijin dvora. Proteže se od Ulice Maršala Tita do Ulice Hamze Hume (prije Maksima Gorkog). Sadašnja trasa nastala je kao produžetak ulice Obala Kulina bana u vrijeme regulacije Miljacke krajem 19. vijeka, a prije nije ni postojala. U vrijeme Kraljevine Jugoslavije nosila je ime Kraljice Marije. Ulica je ime dobila po heroju oslobodilačkog rata 1941-1945. godine, Vladimiru Periću Valteru, koji je poginuo na dan oslobođenja Sarajeva 06.04.1945. godine.