Ulica Franca Lehara

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, koja povezuje trg ispred Nove željezničke stanice i Marijin dvor. Ulica pripada mjesnom području “Marijin dvor – Crni vrh”. Nekoliko godina pred rat 1992-1995. godine, praktično je isključena iz saobraćaja izgradnjom saobraćajnice duž istočne strane nekadašnje kasarne “Maršal Tito”. Do 1994. godine, ulica je nosila naziv Bulevar Borisa Kidriča, po istaknutom slovenačkom političaru socijalističkog razdoblja, Borisu Kidriču. Od 1994. godine ulica nosi ime Franca Lehara, po austrijskom muzičaru Francu Leharu, ocu slavnog kompozitora opereta Franca i manje poznatog vojnog dirigenta Antona Lehara. Otac Lehar je u vrijeme austrougarske uprave, prema nekim navodima, kraće vrijeme dirigovao vojnim orkestrom u Sarajevu.