Ulica Koste Hermana

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na području Marijin dvora, u blizini Oficirskih paviljona. Pripada mjesnom području “Marijin dvor – Crni vrh”. Do 1919. godine nosila je naziv Oficirska, a potom je dobila ime Đure Daničića, po filologu Đuri Daničiću. Od 19.05.1994. godine ulica nosi ime Koste Hermana po visokom činovniku austrougarske uprave u Bosni i Hericegovini i kulturnom radniku Konstantinu Kosti Hermanu.